Više od dvije stotine prijavljenih

09. 02. 2011.

Organizacioni odbor donijet će do 20. februara odluku o tome koji su referati prihvaćeni za Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, o čemu ćemo odmah obavijestiti sve prijavljene.

Do kraja februara dostavit ćemo i obavijesti o hotelima.