Uključenje BiH u Evropski lingvistički atlas

02. 07. 2010.

Saradnici Slavističkog komiteta i ANUBiH prof. dr. Senahid Halilović i doc. dr. Lejla Nakaš sudjelovali su od 23. do 28. juna 2010. godine u Krakovu (Poljska) na 43. radnom zasjedanju Evropskog lingvističkog atlasa. Na tom skupu BiH je postala najmlađom od četrdesetak članica Evropskog lingvističkog atlasa, najvećeg lingvističkog projekta u svijetu.