Susret slavista u Minsku, Bjelorusija

02. 09. 2009.

Predsjednik Slavističkog komiteta prof. dr. S. Halilović susreo se u Minsku sa prof. dr. A. A. Lukašanjecom, predsjednikom Međunarodnog komiteta slavista. Predsjednik MKS tom prilikom poželio je uspješan rad saradnicima Slavističkog komiteta i uputio poziv kolegama iz BiH da sudjeluju u radu XV kongresa slavista, koji će se održati u Minsku 2013. godine.