Skup slavista u Velikom Novgorodu u Rusiji

23. 08. 2010.

Od 14. do 16. augusta 2010. godine u Velikom Novgorodu (Rusija) održano je radno zasjedanje rukovodilaca nacionalnih komiteta slavista. Na dnevnom redu bila je priprema XV međunarodnog slavističkog kongresa (Minsk, Bjelorusija, 2013), na kome se očekuje više od 600 slavista. Bosanskohercegovačkim slavistima pripalo je pet mjesta.