SKBiH u Međunarodnom komitetu slavista

16. 09. 2008.

Na XIV kongresu slavista u Makedoniji Slavistički komitet BiH primljen je u Međunarodni komitet slavista (zajedno s Turskom, Kinom i Španijom). Time je SKBiH postao jedna od 40-ak članica međunarodne porodice slavističkih komiteta.