Radovi s Kongresa: obim do 16 kartica; rok do 31. 1. 2012.

19. 06. 2011.

Radove s Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa treba dostaviti najkasnije do 31. 1. 2012. god. (na adresu kongres@slavistickikomitet.ba).

Obim radova: do 16 kartica (1 kartica – 1.800 znakova s razmakom; ukupno najviše 28.800 znakova s razmakom); ostale napomene v. desno, u: Upute autorima.

U zbornik neće biti uvršteni radovi koji stignu poslije 31. 1. 2012, kao i radovi koji premaše zadati obim ili ne budu pripremljeni prema datim uputama.