Tematske cjeline

I. Teme iz oblasti lingvistike

1. Standardiziranje bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika krajem 20. i početkom 21. stoljeća
2. Historija jezika: Jezik bosanskih spomenika pismenosti
3. Bosanskohercegovački narodni govori
4. Bosanski, hrvatski i srpski jezik u svijetu: Lektorati i status na odsjecima za slavistiku
5. Slavističke teme: Savremena slavistička lingvistička istraživanja

II. Teme iz oblasti književnosti i kulturalnih studija

1. Identiteti bosanskohercegovačke književnosti / bosanskohercegovačkih književnosti
2. Tradicija i bosanskohercegovačka književnost / bosanskohercegovačke književnosti
3. Granica i graničnost u bosanskohercegovačkoj književnosti i kulturi / bosanskohercegovačkim književnostima i kulturama
4. Tradicija, granica i graničnost u slavenskim književnostima i kulturama
5. Bosanskohercegovačka književnost / bosanskohercegovačke književnosti i slavenske književnosti u komparatističkom i interkulturalnom kontekstu