Program Kongresa

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres: Sarajevo, 26-28. maj 2011.

Organizator: Slavistički komitet, Franje Račkog 1, Sarajevo

Domaćin: Filozofski fakultet u Sarajevu, F. Račkog 1, Sarajevo

Detaljan program Kongresa preuzmite ovdje.

Dan dolaska: srijeda 25. maja 2011.

Četvrtak 26. maja:

Veliki amfiteatar

 • 8:00-8:30 registracija učesnika
 • 8:30-9:30 otvaranje Kongresa; pozdravne riječi; nagrada „Povelja bana Kulina“
 • 9:30-10:00 pauza: koktel /svečana sala, hol/; izložbe

-
Uvodni referati iz jezika (veliki amfiteatar) i književnosti (novi amfiteatar):

 • 10:00-11:15 – 5 referata
 • 11:15-11:30 – diskusija
 • 11:30-11:45 – pauza
 • 11:45-13:00 – 5 referata
 • 13:00-13:15 – diskusija
 • 13:15-15:15 – ručak
 • 15:15-16:30 – 5 referata
 • 16:30-16:45 – diskusija
 • 16:45-17:00 – pauza
 • 17:00-18:15 – 5 referata
 • 18:15-18:30 – diskusija
 • 20:00 – večera

-
Petak 27. maja:

Rad u sekcijama:

 • 8:00-9:15 – 5 referata
 • 9:15-9:30 – diskusija
 • 9:30-9:45 – pauza
 • 9:45-11:00 – 5 referata
 • 11:00-11:15 – diskusija
 • 11:15-11:30 – pauza
 • 11:30-12:45 – 5 referata
 • 12:45-13:00 – diskusija
 • 13:00-15:00 – ručak
 • 15:00-16:15 – 5 referata
 • 16:15-16:30 – diskusija
 • 16:30-16:45 – pauza
 • 16:45-18:00 – 5 referata
 • 18:00-18:15 – diskusija
 • 18:15-18:30 – pauza
 • 18:30-18:45 – zatvaranje Kongresa
 • 20:00 –  zajednička večera

-
Subota 28. maja:

 • 9:00-13:00 ekskurzija ili posjeta muzejima
 • 13:00-15:00 ručak
 • 15:00-18:00 posjeta Bošnjačkom institutu; obilazak grada
 • 19:00-20:20 koncert sevdalinki: Amira Medunjanin
 • 20:20-21:00 koktel

-
Dan odlaska: nedjelja 29. maja 2011.