Prvi bh. slavistički kongres

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres održan je od 26. do 28. 5. 2011. godine u Sarajevu. Na prvom skupu te vrste u BiH učestvovalo je  više od 200 slavista iz 20 država svijeta.

Organizacioni odbor Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa

Prof. dr. Senahid Halilović, Filozofski fakultet, Sarajevo – predsjednik

Prof. dr. Josip Baotić, Filozofski fakultet, Sarajevo

Prof. dr. Enes Duraković, Filozofski fakultet, Sarajevo

Prof. dr. Dejan Đuričković, Filozofski fakultet, Sarajevo

Prof. dr. Marina-Katnić-Bakaršić, Filozofski fakultet, Sarajevo

Prof. dr. Drago Tešanović, Filološki fakultet, Banja Luka

Doc. dr. Sanjin Kodrić, Filozofski fakultet, SarajevoProgram Kongresa

Tematske cjeline

Spisak učesnika

Upute autorima

Knjiga sažetaka

Galerija fotografija (1. dan)

Galerija fotografija (2. dan)

Galerija fotografija (3. dan)

Prijatelji i sponzori

Materijal za medije