Prvi bh. slavistički kongres: Rezimei do 31. 1. 2011.

10. 01. 2011.

Na Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres do 31. 12. 2010. prijavilo se oko 140 učesnika iz dvadesetak zemalja.

U knjigu rezimea bit će uvršteni svi rezimei koji stignu do 31. 1. 2011. Rezimee (do 1.800 znakova) treba slati na jednom slavenskom jeziku i engleskom (na adresu: kongres@slavistickikomitet.ba).