Radionica u oblasti književnosti BiH

Projekt podrazumijeva organiziranje povremenih stručnih i naučnih obrazovnih programa namijenjenih prije svega predavačima (nastavnicima, profesorima…) te istraživačima književnosti BiH iz zemlje i inozemstva (uključujući i strane bosniste te slaviste), kao i svima onima koji se na neki način zanimaju za bosanskohercegovačku književnu prošlost i savremenu književnu praksu, odnosno žele steći dodatna ili nova znanja u ovim područjima. Programe mogu pohađati samostalni pojedinci ili uposlenici različitih domaćih ili stranih ustanova (škola, fakulteta, instituta, biblioteka, arhiva, muzeja te drugih baštinskih ustanova i ustanova kulture, novinskih i medijskih kuća…). Uz mogućnost cjelovitog prilagođavanja potrebama polaznika radionice, programi se bave pitanjima od posebnog značaja u oblasti književnosti BiH, odnosno bošnjačke, bosanskohrvatske i bosanskosrpske književnosti te književnih tradicija nacionalnih manjina u BiH, a odvijaju se putem seminara i drugih odgovarajućih oblika nastavnog rada, istraživanja i cjeloživotnog učenja, uključujući i različite mogućnosti rada u e-okruženju. Kao predavači i moderatori programa sudjeluju istaknuti članovi bosanskohercegovačke književnoakademske zajednice i ugledni inozemni bosnisti – mahom akademsko osoblje i saradnici Slavističkog komiteta. Jezik na kojem se izvode programi u pravilu je bosanski, a po potrebi i engleski ili neki drugi strani jezik.

Obavijesti u vezi s Radionicom za stručno i naučno usavršavanje u oblasti književnosti BiH možete dobiti od koordinatora projekta doc. dr. Sanjina Kodrića:

sanjin.kodric@slavistickikomitet.ba