Normativistička istraživanja

Pokrenuto je istraživanje pravopisne i akcenatske norme, a formirat će se i timovi za istraživanje gramatičke i leksičko-semantičke norme.

• Pravopisna norma bosanskoga jezika

Istraživanje ima za cilj stabiliziranje pravopisne norme bosanskoga jezika.

• Akcenatska norma bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika

Akcenatska norma bosanskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika do danas nije predočena na jednome mjestu, pa je utoliko važnije pristupiti istraživanju koje će voditi sintezi o osnovnim odlikama izgovorne norme tri blisko srodna standardna jezika.

Obavijesti u vezi s Normativističkim istraživanjima možete dobiti na:

info@slavistickikomitet.ba