Dijalektološka istraživanja

Na projektu je okupljeno više saradnika Slavističkog komiteta (doktoranti, magistranti, diplomanti). Ovim projektom obuhvaćeni su:

• Govor grada Sarajeva. Planirane su knjige Stari sarajevski govor; Sociolingvističko istraživanje današnjeg sarajevskoga govora; Leksika sarajevskih zanata; Onomastika Sarajeva.

• Govor iseljenika iz BiH u Turskoj. Istraživanjem su obuhvaćena mjesta u evropskom dijelu Turske i u Maloj Aziji u kojima je brojnije stanovništvo porijeklom iz BiH. Naročita pažnja posvetit će se skupljanju dijalekatske leksike i analizi interferencije. Planirane su dvije knjige o govoru iseljenika iz BiH u Turskoj.

• Bosanskohercegovački govori. U pripremi su knjige Bosanskohercegovački govori krajem XIX stoljeća i Bosanskohercegovački govori krajem XX stoljeća. Planirano je i istraživanje dijalekatske leksike u bosanskohercegovačkim govorima.

Obavijesti u vezi s Dijalektološkim istraživanjima možete dobiti na:

info@slavistickikomitet.ba