Ostali projekti

U Slavističkom komitetu zasnovano je više dugoročnih izdavačkih, stručnih i naučnih projekata iz oblasti jezika i književnosti BiH. Projekti su organizirani kao zajednički projekti Slavističkog komiteta ili kao pojedinačni projekti njegovih dvaju matičnih odjeljenja – Odjeljenja za lingvistiku i Odjeljenja za književnost i kulturalne studije.

Zajednički projekt

1. Škola bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika za strance

Projekti Odjeljenja za lingvistiku

2. Bosanski jezički savjetnik
3. Radionica za stručno i naučno usavršavanje u oblasti jezika
4. Dijalektološka istraživanja
5. Normativistička istraživanja

Projekti Odjeljenja za književnost i kulturalne studije

6. Radionica za stručno i naučno usavršavanje u oblasti književnosti BiH
7. Historija i poetika književnosti BiH