Prijavljivanje na Kongres do kraja 2010. godine

23. 11. 2010.

Organizacioni odbor Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa produžio je vrijeme prijavljivanja na Kongres. Prijave se mogu slati do 31. 12. 2010. godine. Dosad je prispjelo oko osamdeset prijava iz desetak evropskih zemalja i Amerike. Najviše je prijava iz Hrvatske (32).

Prijava za Kongres / Регистрaция для Конгресc / Submission for the Congress