Predstavljanje Slavističkog komiteta i knjige “Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik”

15. 10. 2009.

U Akademiji nauka i umjetnosti BiH predstavljen je rad Slavističkog komiteta; predstavljeno je svih devet projekata, osobito novopokrenuti stručni servis Bosanski jezički savjetnik. Ujedno je i promovirana prva knjiga u Biblioteci Bosnistika “Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik” autora Senahida Halilovića, Ilijasa Tanovića i Amele Šehović, koja će se naći u više od 600 biblioteka u BiH i Evropi.

Iz medija: Sarajevo-x.com – Predstavljena knjiga “Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik”

Opširnije o knjizi u: Objavljene knjige u Biblioteci Bosnistika