Objavljena prva knjiga u Biblioteci “Bosnistika”

30. 08. 2009.

Iz štampe je izišla knjiga Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik (S. Halilović, I. Tanović, A. Šehović). Prvo javno predstavljanje knjige održano je u Minsku, Bjelorusija, na radnom zasjedanju saradnika Općeslavenskog lingvističkog atlasa. Promocija u BiH održat će se početkom oktobra.