Objavljen Bosansko-slovenski rječnik

16. 07. 2014.

Iz štampe je izišla 12. knjiga u Biblioteci “Bosnistika”: “Bosansko-slovenski rječnik – Bosansko-slovenski slovar” Senahida Halilovića i slovenistkinje Amre Halilović. Rječnik na oko 800 stranica sadrži više od 25.000 riječi te nekoliko hiljada fraza i poslovica. Suizdavači su Slavistički komitet i Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane.