O Slavističkom komitetu

Slavistički komitet naučno je i stručno udruženje bosnista i slavista u BiH. Osnivačka skupština Slavističkog komiteta održana je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 28. 1. 2008. godine. Za predsjednika Slavističkog komiteta izabran je dr. Senahid Halilović, redovni profesor na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Slavistički komitet djeluje putem dva svoja matična odjeljenja – Odjeljenja za lingvistiku i Odjeljenja za književnost i kulturalne studije. Sjedište je Slavističkog komiteta na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Slavistički komitet septembra 2008. zvanično je primljen u Međunarodni slavistički komitet (MSK), svjetsku zajednicu slavističkih udruženja.

Programski ciljevi Slavističkog komiteta jesu: razvijanje i jačanje svijesti o ukupnosti bh. kulture i njenome mjestu u svjetskoj zajednici kultura; razvijanje i jačanje svijesti o BiH kao jedinstvenom kulturnom prostoru; istraživanje i predstavljanje svih sadržaja iz domena jezika, književnosti i bh. kulture; organizacija naučnih i stručnih skupova; promocija mira i stabilnosti kroz naučnu saradnju, diskusije, konferencije, kongrese i seminare; pružanje neposredne i posredne pomoći studentima, nastavnicima, lektorima, istraživačima i građanima u naučnoistraživačkom radu iz bosnistike i slavistike; uspostavljanje saradnje s organizacijama i institucijama koje imaju slične ciljeve.

Biografija predsjednika Slavističkog komiteta