Nova knjiga u Biblioteci “Bosnistika”

13. 07. 2015.

Krajem maja 2015. godine objavljena je 13. knjiga u Biblioteci “Bosnistika”: “Bošnjačka usmena lirika: Kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja” dr. Nirhe Efendić. Suizdavač je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.