Elektronsko izdanje Zbornika (lingvistika)

04. 02. 2013.

Bh. slavistički kongres – Zbornik radova iz lingvistike

Priređen je Zbornik radova iz lingvistike s Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa.

Elektronsko izdanje Zbornika radova iz lingvistike objavljujemo na našoj web-stranici.

Preuzmite PDF-verziju.