Radovi s Kongresa: obim do 16 kartica; rok do 31. 1. 2012.

19. 06. 2011.

Radove s Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa treba dostaviti najkasnije do 31. 1. 2012. god. (na adresu kongres@slavistickikomitet.ba).

Obim radova: do 16 kartica (1 kartica – 1.800 znakova s razmakom; ukupno najviše 28.800 znakova s razmakom); ostale napomene v. desno, u: Upute autorima.

U zbornik neće biti uvršteni radovi koji stignu poslije 31. 1. 2012, kao i radovi koji premaše zadati obim ili ne budu pripremljeni prema datim uputama.

 

Uskoro počinje Prvi bh. slavistički kongres

21. 05. 2011.

Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres održat će se od 26. do 28. 5. 2011. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a u organizaciji Slavističkog komiteta, naučnog i stručnog udruženja bosanskohercegovačkih slavista. U radu Kongresa učestvovat će više od 200 slavista iz više od 20 država svijeta, što ga čini najvećim ikad održanim naučnim skupom u BiH u oblasti filologije.

O značaju Kongresa predsjednik Organizacionog odbora i Slavističkog komiteta, prof. dr. Senahid Halilović, kaže: „Ovo je prvi put da je BiH domaćin međunarodnog kongresa slavista. U mnogim slavenskim zemljama ovakvi kongresi imaju dugu tradiciju. Na Kongresu koji organizira Slavistički komitet sudjeluju stručnjaci za jezik i književnost ne samo iz 20-ak zemalja svijeta nego i iz svih univerzitetskih centara Bosne i Hercegovine. Ovaj će skup zasigurno pokrenuti brojna važna pitanja iz oblasti jezika, književnosti i kulture u BiH.“

Informacije o Kongresu:

Program Kongresa

Tematske cjeline

Spisak učesnika

Upute autorima

Knjiga sažetaka

Prijatelji i sponzori

Materijal za medije

 

Više od dvije stotine prijavljenih

09. 02. 2011.

Organizacioni odbor donijet će do 20. februara odluku o tome koji su referati prihvaćeni za Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres, o čemu ćemo odmah obavijestiti sve prijavljene.

Do kraja februara dostavit ćemo i obavijesti o hotelima.

 

Prvi bh. slavistički kongres: Rezimei do 31. 1. 2011.

10. 01. 2011.

Na Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres do 31. 12. 2010. prijavilo se oko 140 učesnika iz dvadesetak zemalja.

U knjigu rezimea bit će uvršteni svi rezimei koji stignu do 31. 1. 2011. Rezimee (do 1.800 znakova) treba slati na jednom slavenskom jeziku i engleskom (na adresu: kongres@slavistickikomitet.ba).

 

Skup slavista u Velikom Novgorodu u Rusiji

23. 08. 2010.

Od 14. do 16. augusta 2010. godine u Velikom Novgorodu (Rusija) održano je radno zasjedanje rukovodilaca nacionalnih komiteta slavista. Na dnevnom redu bila je priprema XV međunarodnog slavističkog kongresa (Minsk, Bjelorusija, 2013), na kome se očekuje više od 600 slavista. Bosanskohercegovačkim slavistima pripalo je pet mjesta.