Nova knjiga u Biblioteci “Bosnistika”

13. 07. 2015.

Krajem maja 2015. godine objavljena je 13. knjiga u Biblioteci “Bosnistika”: “Bošnjačka usmena lirika: Kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja” dr. Nirhe Efendić. Suizdavač je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

 

Objavljen Bosansko-slovenski rječnik

16. 07. 2014.

Iz štampe je izišla 12. knjiga u Biblioteci “Bosnistika”: “Bosansko-slovenski rječnik – Bosansko-slovenski slovar” Senahida Halilovića i slovenistkinje Amre Halilović. Rječnik na oko 800 stranica sadrži više od 25.000 riječi te nekoliko hiljada fraza i poslovica. Suizdavači su Slavistički komitet i Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane.

 

Dvije nove knjige krajem 2012. godine

30. 12. 2012.

U Biblioteci “Bosnistika” krajem 2012. objavljene su dvije nove knjige: izabrani radovi  dr. Josipa Baotića pod naslovom “Približavanje jeziku ili približavanje jezika” i doktorska disertacija Sanjina Kodrića “Književnost sjećanja: Kulturalno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti”. U završnoj su fazi pripreme za objavljivanje dviju knjiga radova s Prvog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa. Elektronska verzija Zbornika iz lingvistike i Zbornika iz književnosti uskoro će biti dostupna na našoj stranici.

 

Pet novih knjiga u Biblioteci “Bosnistika”

12. 05. 2011.

Ovih dana iz štampe izlazi pet knjiga u Biblioteci “Bosnistika”. To su monografije Halida Bulića “Iz morfologije i sintakse bosanskog jezika”, Dijane Hadžizukić “Poetski diskurs u bošnjačkom romanu”, Emire Mešanović-Meša “Kontrastivna analiza bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u zakonima Federacije Bosne i Hercegovine”, Mirele Omerović “Nekongruentni atribut u naučnom i administrativnom stilu bosanskoga jezika” i knjiga eseja Nazifa Kusturice “Doticaji i suočenja”.

 

Tri nove knjige u Biblioteci “Bosnistika”

06. 06. 2010.

Objavljene su monografije Sanjina Kodrića “Književna prošlost i poetika kulture”, Adijate Ibrišimović-Šabić “Kameni spavač Maka Dizdara i ruska književna avangarda” i Lejle Nakaš “Jezik i grafija krajišničkih pisama”, koja je i promovirana u ANUBiH 3. 6. 2010. godine.

Opširnije: Objavljene knjige u Biblioteci Bosnistika