Objavljene knjige

-

-

1. Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik

Autori: Senahid Halilović, Ilijas Tanović, Amela Šehović

Recenzenti: Josip Baotić, Dževad Jahić, Marina Katnić-Bakaršić

Preuzmite knjigu u PDF-formatu.

Preuzmite recenziju Marine Katnić-Bakaršić.

2. Književna prošlost i poetika kulture

Autor: Sanjin Kodrić

Recenzenti: Nihad Agić, Enes Duraković, Fahrudin Rizvanbegović

Preuzmite sadržaj i rezime.

Preuzmite recenziju.

3. Kameni spavač Maka Dizdara i ruska književna avangarda

Autorica: Adijata Ibrišimović-Šabić

Recenzenti: Enes Duraković, Marina Katnić-Bakaršić, Nazif Kusturica

Preuzmite sadržaj i rezime.

4. Jezik i grafija krajišničkih pisama

Autorica: Lejla Nakaš

Recenzenti: Josip Baotić, Senahid Halilović, Dževad Jahić

Preuzmite sadržaj i rezime.

Preuzmite recenziju Senahida Halilovića.

11. Približavanje jeziku ili približavanje jezika

Autor: Josip Baotić

Urednik: Senahid Halilović

Preuzmite knjigu u PDF-formatu.