Biblioteka “Bosnistika”

Biblioteka “Bosnistika” izdavački je projekt čiji je zadatak objavljivanje u pravilu novih a najuspješnijih ostvarenja u oblasti proučavanja jezika i književnosti BiH.

Biblioteka ima pet izdavačkih nizova: Monografije, Zbornici, Priručnici, Rječnici i Posebna izdanja.

Vizuelni identitet Biblioteke djelo je akademskog dizajnera Tarika Jesenkovića.

Redakcija Biblioteke “Bosnistika”:

dr. Senahid Halilović, glavni urednik

mr. Mirela Omerović i mr. Emira Mešanović-Meša, urednice u Odjeljenju za lingvistiku

dr. Sanjin Kodrić i mr. Adijata Ibrišimović-Šabić, urednici u Odjeljenju za književnost i kulturalne studije

Elma Turković i Nihada Lubovac, sekretarice

U Izdavački savjet Biblioteke “Bosnistika” ušli su poznati autori u oblasti jezika i književnosti, akademici, profesori iz BiH, kao i inozemstva. U Odjeljenju za lingvistiku to su: prof. dr. Josip Baotić (Sarajevo), prof. dr. Senahid Halilović (Sarajevo), prof. dr. Dževad Jahić (Sarajevo), prof. dr. Jagoda Jurić-Kappel (Beč), prof. dr. Marina Katnić-Bakaršić (Sarajevo), akademik Svein MØnnesland (Oslo), prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna (Sarajevo), akademik Asim Peco (Beograd), prof. dr. Ivo Pranjković (Zagreb), prof. dr. Drago Tešanović (Banja Luka) i prof. dr. Branko Tošović (Graz).

Izdavački savjet u Odjeljenju za književnost i kulturalne studije čine: prof. dr. Đenana Buturović (Sarajevo), prof. dr. Enes Duraković (Sarajevo), prof. dr. Dejan Đuričković (Sarajevo), prof. dr. Dževad Karahasan (Sarajevo – Graz), prof. dr. Sanjin Kodrić, prof. dr. Zvonko Kovač (Zagreb), prof. dr. Nazif Kusturica (Sarajevo), prof. dr. Munib Maglajlić (Sarajevo), prof. dr. Angela Richter (Halle), prof. dr. Fahrudin Rizvanbegović (Sarajevo), prof. dr. Elbisa Ustamujić (Mostar) i prof. dr. Boguslaw Zielinski (Poznanj).

Pogledajte objavljene knjige u Biblioteci “Bosnistika”