Nova knjiga u Biblioteci “Bosnistika”

13. 07. 2015.

Krajem maja 2015. godine objavljena je 13. knjiga u Biblioteci “Bosnistika”: “Bošnjačka usmena lirika: Kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja” dr. Nirhe Efendić. Suizdavač je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

 
 

“Povelja bana Kulina” akademiku Sveinu Mønneslandu

31. 05. 2015.

Organizacioni odbor Drugog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa dodijelio je 28. 5. 2015. “Povelju bana Kulina” akademiku Sveinu Mønneslandu (Skien, Norveška, 1943) za promoviranje bosnistike, kroatistike, serbistike i ukupni doprinos slavistici.

 
 

Program Drugog bosanskohercegovačkog slavističkog kongresa

01. 05. 2015.

Na Drugom bosanskohercegovačkom slavističkom kongresu u Sarajevu od 28. do 30. 5. 2015. učestvovat će više od 260 slavista iz 23 države svijeta. Bit će to najveći naučni skup održan u BiH u oblasti filologije.

Program Kongresa preuzmite ovdje.

 
 

Drugi bh. slavistički kongres

04. 12. 2014.

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres održat će se od 28. do 30. 5. 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, koji je i suorganizator Kongresa. Organizacijom ovog kongresa Slavistički komitet nastavlja međunarodna slavistička okupljanja u BiH započeta Prvim bosanskohercegovačkim slavističkim kongresom, održanim od 26. do 28. 5. 2011. godine, uz učešće više od 200 slavista iz 20 država svijeta.

Preuzmite tekst poziva u PDF formatu.

Preuzmite prijavni obrazac u DOC formatu.

 
 

Objavljen Bosansko-slovenski rječnik

16. 07. 2014.

Iz štampe je izišla 12. knjiga u Biblioteci “Bosnistika”: “Bosansko-slovenski rječnik – Bosansko-slovenski slovar” Senahida Halilovića i slovenistkinje Amre Halilović. Rječnik na oko 800 stranica sadrži više od 25.000 riječi te nekoliko hiljada fraza i poslovica. Suizdavači su Slavistički komitet i Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane.